Vše okolo demolice v Pardubickém kraji

Starý, chátrající a trouchnivějící dům je tedy buď možné přestavit, nebo zdemolovat. Investovat do přestavby není vždy dobrý krok, většina starých domů má velice nízkou technickou úroveň, špatné rozvody nebo nekvalitní vytápění. Domy také mají okna na špatných místech nebo dispoziční řešení není nejvhodnější. V takovém případě raději dům zdemolujte a postavte si na jeho místě dokonalý domeček dle vašich představ a požadavků.

Demolice Pardubice je tu pro vás ve chvíli, kdy chcete opravdu zdemolovat dům. Demolice není dlouhý proces, je to naopak chvilková záležitost. Aby však mohly demoliční práce Pardubice započat, je k tomu třeba několik věcí.

Co potřebuju pro zahájení demolice?

Pro zahájení demolice se potřebuje demoliční výměr, což je dokument, který je jakýmsi souhlasem nebo povolením k legálnímu odstranění stavby. Demoliční výměr vystavuje stavební nebo místní obecní úřad, platí jeden rok s tím, že je možnost demoliční výměr prodloužit, pokud však bude řádné odůvodnění. Kromě toho je demoliční výměr potřeba k tomu, aby mohlo dojít k výmazu stavby z katastru nemovitostí.

Také je zapotřebí projekt k demolici, který vám zpracuje i firma Stavby – demolice a bourání s.r.o. V projektu k demolici jsou popsány všechny postupy bouracích prací, dokonce i specifikace předpokládaného množství odpadu. Zpracovává se dle původní dokumentace k nemovitosti.

Na jak dlouho to je?

Ptáte se, jak dlouho trvá demolice rodinného domu nebo stavby a vše s ní spojené? Co se týče vyřízení všeho potřebného na úřadech, tato doba trvání se odvíjí od projektových a inženýrských prací a od zákonných lhůt, která s nimi souvisí. Co se týče samotné demolice, ta trvá vždy dle velikosti daného bouraného objektu. Pokud se jedná o standardní rodinný domek, je to většinou záležitost jednoho či dvou týdnů, během nichž proběhne i odvoz suti a likvidace odpadu v Pardubicích. Stále tedy uvažujete o demolici rodinného domu nebo stavby?