Demoliční práce v Pardubickém kraji

Máte ve vlastnictví starý rodinný dům nebo budovu, která se však rozpadá před očima? Zdědili jste ji nebo jste ji náhodou objevili? Chcete na jejím místě postavit zcela jinou budovu či domek, který se bude pyšnit delší životností a nebude něčím, za co byste se museli stydět? V takovém případě je čas na demoliční práce Pardubice, v rámci kterých dojde k odstranění objektu a k jeho srovnání se zemí.

Pokud máte ve vlastnictví starý dům, nabízí se dvě možnosti – buď můžete investovat nemalé peníze do přestavby a rekonstrukce, nebo se rozhodnete pro demolici a postavíte na místě, kde nyní stojí starý, chátrající domek, nový dům, který bude podle aktuálních trendů i podle vašich představ. V případě přestavby byste museli pozvat odborníka, který by zhodnotil to, jak na tom starý dům je, jestli se vůbec vyplatí do případné přestavby investovat. Mnohé staré rodinné domky mají nízkou technikou úroveň, mají špatné elektrické rozvody nebo jsou šíleně dispozičně řešeny. Raději tedy svolte k demolici, demoliční práce Pardubice jsou tu právě pro tyto chvíle.

Co je to demolice?

Jestliže hovoříme o demolici, hovoříme o komplexním zbourání objektu buď mechanizací, nebo postupným rozebráním. Můžete se do toho pustit sami, ale doporučujeme spíše využít demoliční firmu, kterou je firma Stavby – demolice a bourání s.r.o., protože se postará i o následný odvoz suti a o likvidaci demoličního odpadu. Firma se nezaměřuje jen na demoliční práce v Pardubicích, ale také na demoliční práce v celém Pardubickém kraji, tedy v okolí měst Chrudim, Kutná Hora, Svitavy, Turnov a Ústí nad Orlicí. Stačí zavolat na tel. 603 355 311 nebo napsat na info@bourani-demolice.cz

Zmiňovaná firma provede demolici rychle. Standardní rodinné domy jsou zdemolovány během týdne či čtrnácti dnů, během kterých je taktéž zmiňovaná suť odvezena společně s dalším demoličním odpadem na skládku, kde je následně zlikvidována.

Vše okolo demolice v Pardubickém kraji

Starý, chátrající a trouchnivějící dům je tedy buď možné přestavit, nebo zdemolovat. Investovat do přestavby není vždy dobrý krok, většina starých domů má velice nízkou technickou úroveň, špatné rozvody nebo nekvalitní vytápění. Domy také mají okna na špatných místech nebo dispoziční řešení není nejvhodnější. V takovém případě raději dům zdemolujte a postavte si na jeho místě dokonalý domeček dle vašich představ a požadavků.

Demolice Pardubice je tu pro vás ve chvíli, kdy chcete opravdu zdemolovat dům. Demolice není dlouhý proces, je to naopak chvilková záležitost. Aby však mohly demoliční práce Pardubice započat, je k tomu třeba několik věcí.

Co potřebuju pro zahájení demolice?

Pro zahájení demolice se potřebuje demoliční výměr, což je dokument, který je jakýmsi souhlasem nebo povolením k legálnímu odstranění stavby. Demoliční výměr vystavuje stavební nebo místní obecní úřad, platí jeden rok s tím, že je možnost demoliční výměr prodloužit, pokud však bude řádné odůvodnění. Kromě toho je demoliční výměr potřeba k tomu, aby mohlo dojít k výmazu stavby z katastru nemovitostí.

Také je zapotřebí projekt k demolici, který vám zpracuje i firma Stavby – demolice a bourání s.r.o. V projektu k demolici jsou popsány všechny postupy bouracích prací, dokonce i specifikace předpokládaného množství odpadu. Zpracovává se dle původní dokumentace k nemovitosti.

Na jak dlouho to je?

Ptáte se, jak dlouho trvá demolice rodinného domu nebo stavby a vše s ní spojené? Co se týče vyřízení všeho potřebného na úřadech, tato doba trvání se odvíjí od projektových a inženýrských prací a od zákonných lhůt, která s nimi souvisí. Co se týče samotné demolice, ta trvá vždy dle velikosti daného bouraného objektu. Pokud se jedná o standardní rodinný domek, je to většinou záležitost jednoho či dvou týdnů, během nichž proběhne i odvoz suti a likvidace odpadu v Pardubicích. Stále tedy uvažujete o demolici rodinného domu nebo stavby?